KAMENNÁ PRODEJNA tel: 702 051 341, 739 944 076, TECHNICKÉ PORADENSTVÍ: 702 065 830, ADMINISTRACE: 724 099 535.

Mohlo by se vám líbit

Košík0

V košíku nemáte žádné zboží.

V rámci splnění povinností vyplývajících z platné legislativy na ochranu osobních údajů Vás žádáme o následující souhlasy.

Souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem registrace

Souhlasím s tím, aby společnost Daros profi s.r.o. se sídlem ul.5 května 1715, Dvůr Králové n/L  544 01, IČ: 26003767, (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 zpracovávala tyto osobní údaje:

jméno a příjmení,

  • e-mail,
  • telefonní kontakt,
  • bydliště,
  • IČ a DIČ,

a to za účelem registrace na webových stránkách / e-shopu Správce na adrese https://www.daros-profi.cz/ a dalších souvisejících webech spravovaných Správcem. Tento souhlas je udělen na dobu pěti let. Osoba poskytující tento souhlas bere na vědomí, že Správce bude výše uvedené osobní údaje zpracovávat po dobu platnosti souhlasu.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Souhlasím s tím, aby společnost Daros profi s.r.o. se sídlem ul.5 května 1715, Dvůr Králové n/L  544 01, IČ: 26003767 (dále jen „Správce“), ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 zpracovávala tyto osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • e-mail

a to za účelem marketingové podpory, konkrétně rozesílání newsletterů Správce osobě, která dává tento souhlas. Tento souhlas je dáván na dobu pěti let. Osoba poskytující tento souhlas bere na vědomí, že správce bude výše uvedené osobní údaje zpracovávat po dobu platnosti souhlasu

Další podmínky uděleného souhlasu

Osobní údaje bude zpracovávat pouze Správce, případně osoba se kterou má Správce řádně uzavřenou zpracovatelskou smlouvu.

Jakýkoli udělený souhlas lze vzít kdykoliv zpět jednou z následujících metod:

zasláním emailu na adresu https://www.daros-profi.cz/

tištěného dopisu na adresu Daros profi s.r.o. ul.5 května 1715, Dvůr Králové n/L 544 01

 

Správce Vás tímto upozorňuje, že jakožto subjekt osobních údajů máte právo:

Získat od Správce potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

účely zpracování,

kategorie dotčených osobních údajů,

příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích,

plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,

Požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, právo podat stížnost u dozorového úřadu.

Aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se Vás týkají, a Správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,

odvoláte souhlas a není zde jiný legální titul pro jejich zpracování,

osobní údaje byly zpracovány protiprávně,

osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.

Aby Správce omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud popíráte jejich přesnost na dobu ověření této skutečnosti Správcem, zpracování je protiprávní, a Správce žádá místo výmazu jejich omezené zpracování, údaje již nejsou potřebné pro účel zpracování, avšak potřebujete je pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Aby Správce na Vaši žádost předal Vaše osobní údaje jinému Vámi určenému Správci.

Vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů u Správce.

V případě pochybností o tom, zda jsou ze strany Správce zpracovávány Vaše osobní údaje ve smyslu výše uvedených právních předpisů, obrátit se jak na Správce, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

Přihlášení zavřít